Embedden van een YouTube filmpje op een videoforum niet strafrechtelijk veroordeeld

Posted on 29/06/2012 door

0


Vandaag heeft het Sirius Legal Media team een langverwacht vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven mogen ontvangen. In deze zaak had een filmproducent, die de houder is van de auteursrechten op een internationaal bekroonde kortfilm, een klacht neergelegd tegen onze cliënt omdat die voormelde kortfilm, die illegaal door een derde op YouTube was geüpload, op een videoforum had gepost d.m.v. een bijzondere soort van hyperlinken genaamd ‘embedden’ of ‘insluiten’.

Onze cliënt werd beschuldigd van het misdrijf van namaak zoals omschreven in de artikelen 80 en 81 van de Belgische Auteurswet. Om van het misdrijf van namaak te kunnen spreken dienen echter twee cumulatieve elementen aangetoond te worden: (i) een materieel element, nl. de auteursrechtelijke inbreuk en (ii) een moreel element, nl. een bedrieglijk opzet.

Het meest interessante discussiepunt van deze zaak draait uiteraard om het feit of er al dan niet een inbreuk op de auteursrechten van de filmproducent, en meer bepaald op het recht van de auteur om zijn werk aan het publiek mee te delen, voor handen was. Kan het embedden van een Youtube filmpje op een forum beschouwd worden als een mededeling aan het publiek? Deze vraag heeft al heel wat stof doen opwaaien bij auteursrechtspecialisten, maar tot op vandaag werd hier door de Belgische rechtbanken nog geen eenduidig antwoord op gegeven (in het bijzonder de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer heeft hier wél al veel aandacht aan geschonken).

Helaas ging de Voorzitter van de Correctionele Rechtbank niet op de voormelde discussie in in zijn vonnis, maar beperkt hij zich tot de vaststelling dat er in deze zaak duidelijk geen moreel element aanwezig is en dat er dus geen misdrijf kan bestaan:

“Beklaagde heeft bepaalde materiële daden gesteld, die met bedrieglijk opzet strafbaar kunnen zijn, maar precies dat bedrieglijk opzet ontbreekt, zodat er geen sprake is van een misdrijf en beklaagde moet vrijgesproken worden”

Zodoende werd ook de burgerlijke vordering tot schadevergoeding afgewezen. Belangrijk detail: het pseudoniem van de derde die het filmpje illegaal op YouTube had gezet, toonde sterke gelijkenissen met de naam van de filmproducent.

Uit deze zeer beperkte motivering besluiten wij dan – alhoewel met enige voorzichtigheid en voorbehoud– dat er geen moreel element aanwezig is wanneer je een illegaal geüpload YouTube filmpje embed op een forum of website voor zover je redelijkerwijze niet kan weten dat dit filmpje zonder toestemming van de auteur werd geüpload.  Noteer daarbij dat de gebruiksvoorwaarden van YouTube illegale content verbieden en dat YouTube zulke content in principe kan verwijderen, waardoor je er als gebruiker eigenlijk steeds van uit kan gaan dat YouTube filmpjes auteursrechtelijk clean zijn.

Zowel het Openbaar Ministerie als de filmproducent hebben beroep aangetekend tegen het vonnis.  Wellicht kan de juridisch interessante discussie over het auteursrechtelijk statuut van embedded linken in beroep toch ten gronde gevoerd worden en krijgen we uiteindelijk toch verduidelijking over wat kan en niet kan.  Hou alvast onze blog in het oog voor het vervolg in hoger beroep waarvan we hier verslag zullen uitbrengen.

Advertenties
getagged: