Sirius Weekly, 15 juni 2012

Posted on 15/06/2012 door

1


Nog snel even voor het sluiten van het kantoor, post het Sirius Legal Media Team plichtsgetrouw de Sirius Weekly van deze week. Deze week op het menu: sport(weddenschappen) en e-commerce, we geven zelfs enkele tips mee voor de gokkers onder jullie. Geniet van het weekend !

Wist je dat de kansspelcommissie zeer streng toekijkt op weddenschappen en mogelijke wedstrijdvervalsing tijdens het EK en de Olympische spelen?

Nog maar enkele weken gelden werd Italië opgeschrikt door een zoveelste grootschalig geval van wedstrijdvervalsing en gokfraude in het voetbal.  Het scheelde niet veel of Italië was hierdoor afwezig gebleven van het EK en in het land zelf gingen zelfs binnen de regering stemmen op om de hele voetbalcompetitie in de Serie A maar gewoon een tijdlang stil te leggen.

Met een grote klassieke sportzomer voor de deur, met achtereenvolgens het EK, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen, willen de overheden in verschillende Europese lidstaten geen risico’s nemen.  Regulatoren gaan dan ook samen met het parket én de goksector zelf aan de slag om elke mogelijke fraude te vermijden.

In België sloot de Kansspelcommissie met de aanbieders van sportweddenschappen een convenant af waarin alle betrokken partijen er zich toe verbinden om bij het minste vermoeden van fraude de Kansspelcommissie, het parket en de erkende aanbieders (houders van een licentie om sportwetenschappen aan te bieden) op de hoogte te stellen en de nodige actie te ondernemen.  Bij de minste twijfel zal de Kansspelcommissie zelf een PV opstellen én het parket inlichten.  De kansspelcommissie wordt hierin duidelijk gesteund door de aanbieders, die het imago van hun sector hoog willen houden.

De Kansspelcommissie wees er tegelijkertijd de aanbieders van sportweddenschappen ook nog eens op dat alle Olympische symbolen (de vlag, de toorts, de naam, het logo, …) merkenrechtelijk beschermd zijn en dat die niet gebruikt mogen worden om sportweddenschappen te promoten.  Dit is enerzijds een zuiver merkenrechtelijke aangelegenheid natuurlijk, maar anderzijds kadert dit uitdrukkelijke advies ongetwijfeld ook in de hierboven beschreven pogingen van de Kansspelcommissie om elk vermoeden van manipulatie, beïnvloeding of fraude te vermijden en om te voorkomen dat als een fraudegeval zich toch zou voordoen, dit negatief zou afstralen op het IOC zelf of de Spelen.

U kan dus met een gerust hart een gokje wagen.  Voor het EK tippen wij op basis van de eerste wedstrijden in elk geval op Duitsland of Spanje.

Wist je dat Ambush marketing strafrechtelijk vervolgd kan worden tijdens de Werelbeker Voetbal 2014 in Brazilië?

Reeds in een eerdere Sirius Weekly hebben we jou bericht over het feit dat Ambush marketing op grote evenementen een ware plaag wordt voor de organisatoren (zie hier). Dat FIFA en UEFA ‘not amused’ zijn met acties zoals die van de ‘Oranje Bavaria meisjes’ op het WK Voetbal in Zuid-Afrika is zeer goed te begrijpen. Met het WK Voetbal 2014 in Brazilië op komst heeft FIFA de Braziliaanse wetgever dan ook onder druk gezet om gepaste maatregelen te nemen.

In dit kader werd onlangs de Braziliaanse WK Voetbal Wet goedgekeurd die een hele reeks bepalingen bevat betreffende de bescherming van intellectuele eigendom (van de FIFA) met betrekking tot het WK Voetbal. Hierna vind je een kort overzicht van de regels waarmee je als adverteerder rekening zal moeten houden tijdens het WK.

Artikelen 32 t.e.m. 36 van de WK Voetbal Wet bestraffen Ambush Marketing via (i) rechtstreekse en onrechtstreekse associatie met het WK Voetbal zelf en de officiële logo’s of (ii) door het binnendringen van WK evenementen en de aandacht van het publiek op jouw product of merk te trekken, zoals de Bavaria promomeisjes b.v. deden. Overtreders kunnen gestraft worden met een gevangenisstraf van 3 maanden tot 1 jaar en daarenboven kan de FIFA nog eens een burgerrechtelijke schadevergoeding bekomen.

Artikelen 16 t.e.m. 18 van de WK Voetbal Wet maken het ook mogelijk bepaalde acties zoals onrechtstreekse, rechtstreekse of virale reclamecampagnes in het kader van commerciële of culturele promoties burgerrechtelijk te vervolgen waardoor de FIFA schadevergoedingen kan eisen en zelfs opsporings- en beslagmaatregelen kan nemen.

Ten slotte voorziet artikel 11 van de WK Voetbal Wet in Speciale Zones voor reclame en handel in de omgeving van en de toegangswegen tot de Officiële Wedstrijdplaatsen. Binnen een maximale afstand van 2 km van die plaatsen, zullen de FIFA en haar commerciële partners exclusief reclame mogen maken en handel voeren, met uitzondering van plaatselijke handelaars die zich daar reeds bevinden.

Opletten geblazen dus voor Bavaria en co die hun stunts uit het verleden willen herhalen op het WK Voetbal 2014 in Brazilië !

Wist je dat de online reclamegiganten hun pijlen richten op malafide adverteerders?

Uit een recent gevoerd onderzoek aangaande de online-aankoopgewoonte van de Belg blijkt dat  het gebrek aan gewekt vertrouwen een spelbreker van formaat is en blijft  voor e-commerce. Zowat 30 % van de Belgische consumenten die afhaken zeggen dat te doen omwille van “veiligheidsredenen”. Een werkpunt voor de sector met andere woorden, en dat hebben nu  de beheerders van enkele grote online-advertentieplatformen begrepen.  Hun online reclame-inkomsten zijn immers gerelateerd aan het verdere succes van de electronic commerce.

Op 14 juni lanceerde de Amerikaanse non-profitorganisatie Stopbadware de “Ads Integrity Alliance”; een samenwerkingsverband  met o.a. Google, Facebook en Twitter die doelt op de gecoördineerde aanpak van malafide adverteerders.  Het gebeurt nog al te vaak dat consumenten door frauduleuze advertenties worden bedrogen, o.a. door het aanprijzen van  illegale waar of namaakproducten. Daarbij komt nog eens dat door het aanklikken van de advertentie de computers van de consumenten vaak onder malware worden bedolven.  Valse reclame is dan ook één van de manieren waarop oplichters er vandaag de dag in slagen persoonlijke informatie van consumenten te verzamelen.

Tot voor kort bestond in de schoot van Stopbadware alleen een meldpunt van malware; dit wordt nu aldus uitvoerig uitgebreid. De partners binnen de alliantie gaan iedere informatie delen over vermeende malafide adverteerders en advertenties waardoor zij op gecoördineerde wijze onbetrouwbare spelers kunnen weren. Het komt immers nog te vaak voor dat datgene wat op één specifiek advertentieplatform werd geweerd, de volgende dag gewoonweg via een ander advertentiekanaal weer opduikt. Dat desbetreffende samenwerking geen overbodige luxe is blijkt o.m. uit de cijfers van Google; vorig jaar zou het bedrijf meer dan 130 miljoen advertenties verwijderd hebben van 800.000 onbetrouwbare bedrijven.

De samenwerking doelt aldus op het versterken van het vertrouwen van de consument en stimuleert hierdoor intrinsiek de verdere ontwikkeling van de sector, een evolutie die wij alleen maar kunnen toejuichen.

Advertenties