Sirius Weekly, 8 juni 2012

Posted on 08/06/2012 door

0


Sirius Legal helpt u ook deze week graag het weekend in met enkele opmerkelijke vonnissen en gebeurtenissen in verband met merkenrecht, auteursrecht en reclamerecht

Wist je dat…

Saviez-vous que…

… Beelden van verborgen (spionage)camera’s niet auteursrechtelijk beschermd zijn?

Eén van de heikele punten in het auteursrecht is de vraag wanneer een “creatie” auteursrechtelijk beschermd is. 

Dat elk soort “creatie” (beelden, geluiden, foto’s, plastische kunst, gebruiksvoorwerpen, teksten ,tekeningen, lay-out, software zelfs namen, logo’s, personages en merken) auteursrechtelijk beschermd zijn en dat die bescherming bij ons in West-Europa automatisch ontstaat vanaf de creatie, is duidelijk en stelt zelden problemen.

De vraag of een bepaalde “creatie” beschermbaar is, wekt echter veelvuldig juridische discussies op. 

De Auteurswet stelt  twee voorwaarden om beschermbaar te zijn onder het auteursrecht:

•    de creatie moet in een concrete vorm gegoten zijn

•    de creatie moet “origineel” zijn

De eerste voorwaarde komt er eenvoudigweg op neer dat ideeën niet beschermd zijn.  Zolang iemand in zijn hoofd het idee heeft voor een geweldig boek, staat het iedereen vrij om datzelfde boek als eerste te schrijven.  Het idee voor een stoel met drie poten is evenmin “beschermd”.  Het is pas de concrete uitwerking ervan in een bepaalde vorm die beschermbaar kan zijn.  Weinig problemen tot dusver.

De tweede voorwaarde is echter veel subjectiever.  “Origineel” is elk voorwerp dat blijk geeft van “een intellectuele activiteit van de maker en de stempel van zijn persoonlijkheid draagt”, zegt het Hof van Cassatie.  De artistieke waarde, de vraag of iets als “kunst” beschouwd wordt of niet, de kwaliteit, … zijn in se allemaal irrelevant.  Het feit dat iedereen een bepaald voorwerp verschrikkelijk lelijk vinden, doet niets af aan de auteursrechtelijke bescherming ervan.

Wat dus wél essentieel is, is dat de “auteur” nagedacht heeft over het voorwerp en uit een veelheid van keuzemogelijkheden bepaalde weloverwogen keuzes heeft gemaakt.  Het gaat dan om de keuze voor een bepaalde vorm, een bepaalde kleur of kleurencombinatie, een bepaalde invalshoek, specifieke woorden of klanken, …  Bij een fotograaf bijvoorbeeld zal er sprake zijn van auteursrechtelijke bescherming als hij bewust gekozen heeft voor een bepaalde kadrering, lichtinval, invalshoek, filter.  Dat betekent dat de meeste sportfoto’s, pasfoto’s of foto’s waarbij de keuzevrijheid van de fotograaf zeer beperkt was (hij kon enkel afdrukken op het juiste moment en had verder weinig of geen keuze) niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

Een recent vonnis uit Nederland geeft een treffend voorbeeld van dit principe: De vraag stelde zich of de verborgen camera opnames die een misdaadverslaggever in handen kreeg gebruikt mochten worden in een tv-programma.  Op de beelden in kwestie is te zien hoe de maker van de beelden ingehuurd wordt door een derde om een huurmoord te plegen.   De maker van de beelden probeerde achteraf –onder meer- op basis van het auteursrecht te verhinderen dat de beelden gebruikt zouden worden i neen tv-programma op de Nederlandse tv, maar zowel de eerste rechter als de beroepsrechter oordeelden dat de beelden niet auteursrechtelijk beschermd zijn omdat ze onvoldoende “origineel” zijn, t.t.z.de maker ervan heeft geen of onvoldoende individuele artistieke keuzes gemaakt bij het opnemen van de beelden.

Huurmoordenaars die het auteursrecht inroepen om hun carrière te beschermen, het is ook voor ons een verrassend verhaal.

… Guess 3, 7 miljoen USD moet betalen aan Gucci wegens merkinbreuk ?

In 2009 bracht modehuis Gucci het modelabel Guess voor de rechtbank in de V.S. wegens een inbreuk op haar merkenrechten. Guess zou volgens Gucci sinds 2009 Gucci merk bijna schaamteloos hebben overgenomen en aangebracht op haar producten.

Voor de kenners onder jullie, het gaat om de groen-rood-groene streep, een G in een vierkant, de naam van de ontwerper in een vloeiend schrift en samenhangende “G’s” in een ruitpatroon, allemaal details die je ook kan terugvinden op Gucci producten (zie ook foto bij dit artikel). Zoals jullie zelf ook kunnen oordelen, is Gucci terecht van mening dat dit tot verwarring tussen beide merken en hun producten bij de consument kan leiden. De rechtbank volgde Gucci hierin en kende het Italiaanse modehuis een schadevergoeding van 3,7 miljoen USD.

Met deze overwinning op Amerikaans grondgebied op zak liet Gucci ondertussen al weten dat ze ook juridische acties zal ondernemen in China, Italië en Frankrijk. Binnen de EU zal zij daarvoor beroep kunnen doen op haar Gemeenschapsmerk waarbij het evenmin is toegelaten om een logo te gebruiken dat zeer sterk lijkt op dat van een ander voor soortgelijke producten zodat er verwarring kon ontstaan bij de consument.

Gucci’s handelswijze is een mooi voorbeeld van hoe merkhouders inderdaad actief – en bij voorkeur proactief – dienen te handelen om het onderscheidend vermogen en exclusiviteit van hun merk te vrijwaren. Een product is immers maar zoveel waard als haar imago en merk in ogen van de consument waard is. Dit geldt des te meer voor luxe-merken.

… vous pouviez acheter des bières gratuites chez Delhaize pendant quelques jours?

Suite à une erreur, Delhaize a accordé une réduction de 2,49 € par bouteille de Grimbergen sur son magasin en ligne… ce qui était équivalent au prix de la bouteille en question. Les différents magasins de la chaîne ont rapidement prévenu la direction qu’un nombre anormalement élevé de Grimbergen étaient commandées par les clients en ligne. Delhaize a immédiatement réagi en stoppant tout net la promotion en cours.

Quid pour les clients qui avaient déjà commandé leurs bières gratuites et les avaient emportées ? Aucun problème, ils ont pu déguster leur bière en toute tranquillité.

Quid pour les clients qui avaient déjà commandé leurs bières gratuites mais qui n’étaient pas encore venus les chercher ? Delhaize s’est tenu au contrat conclu et a délivré les bières.

Quid pour les clients qui n’avaient pas encore commandé ? Ils n’ont pas pu profiter de l’offre plus qu’intéressante de la chaîne de magasins belge.

En Belgique, la loi du 6 avril 2010 interdit notamment les publicités et pratiques du marché trompeuses, dénigrantes et mensongères. En outre, lorsqu’une promotion adressée aux consommateurs fait mention d’une réduction de prix, elle doit préciser ce prix toutes taxes comprises.

Une réduction de prix doit durer au minimum une journée complète et au maximum un mois. Il semble qu’ici cela ait été le cas.  Sauf pour les ventes en soldes (du 3 janvier au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet), en liquidation et pour les produits susceptibles de détérioration rapide dont la conservation ne peut plus être assurée, il est interdit de vendre à perte. Or, ici, il est incontestable que Delhaize n’a pu faire aucun profit sur ces produits et qu’elle a donc vendu à perte.

Un concurrent aurait à ce titre eu le droit d’assigner Delhaize devant le président du Tribunal de Commerce pour demander la cessation des pratiques déloyales. Delaize a toutefois réagi plus vite, en annulant

… De Twittervogel niet langer in alle vrijheid zingt.

We hebben het al vaker gehad over merkenrecht en over het recht voor merkhouders om te bepalen wie hun merk mag gebruiken en onder welke voorwaarden. 

Sommige merken zijn erg streng en treden op tegen iedereen die het waagt om een beeld of naam te gebruiken die zelfs maar heel vaag herinnert aan het merk in kwestie. Andere merkhouders zijn soepeler en staan oogluikend “creatief” gebruik van hun merk toe.

Twitter was tot voor kort erg genereus in zijn merkenbeleid.Het aantal variaties op de Twittervogel of de Twitter-t waren haast niet te tellen en Twitter zelf leek hier graag mee in te stemmen of het zelfs aan te moedigen.  Maar Twitter is inmiddels volwassen geworden en lijkt ook tot het besluit te zijn gekomen dat het zijn merkimago en merkbeeld wat beter moet managen.  Het kondigde dan ook deze week aan dat er nog maar één officieel Twitterlogo is en dat dit het enige is dat nog gebruikt mag worden volgens de guidelines van Twitter zelf.

Creatieve versies in andere kleuren, met aangepaste of gespiegelde vogels of met meer dan één vogel zijn niet langer toegelaten.

De vraag blijft of Twitter hier niet een beetje laat mee komt en of er nog wel een weg terug is, nu het internet vol zit met alternatieve Twitterlogo’s en het bestrijden daarvan onwaarschijnlijk veel tijd, moeite en geld zou kosten.

Eens te meer kunnen wij enkel onze raad herhalen om uw merknamen en logo’s tijdig en vooruitziend te deponeren én toe te kijken op het respect van uw merkenrecht door derden.

https://twitter.com/about/logos

Advertenties