Strengere regels voor online kansspelen goedgekeurd meldt De Standaard online

Posted on 15/12/2010 door

5


De Standaard Online – Strengere regels voor online kansspelen goedgekeurd.:

Edit bij dit artikel: de teksten van de beide vermelde ontwerp-KB’s zijn vooralsnog niet beschikbaar.  Contact met de diensten van Staatssecretaris Devlies leren ons dat de ontwerpen eerst langs de Raad van State en de Europese Commissie moeten voor goedkeuring en pas daarna openbaar gemaakt worden.  Een en ander betekent ongetwijfeld dat de nodige KB’s om de wet effectief in werking te laten treden op 1 januari niet tijdig beschikbaar zullen zijn en dat vanaf 1 januari een zeer onduidelijke periode aanbreekt, waarin de wet zelf, die alle online pokeractiviteiten en kansspelen verbiedt tenzij men een vergunning bekomt wél in werking treedt, maar de KB’s die regelen hoe men dan wél een vergunning bekomt er nog niet zijn, waardoor de facto élke aanbieder in de illegaliteit geduwd wordt door het gebrek aan daadkracht van de regering.  Het is wachten op de eerste klachten van gedupeerde aanbieders…
_______
Integrale tekst van het artikel in DS, dat het officiële persbericht in grote lijnen herneemt:
De federale ministerraad heeft ingestemd met twee ontwerp-kb’s die de vergunningsplicht regelen voor internetspelen. Goksites zonder vergunning zullen in de loop van volgend jaar geblokkeerd kunnen worden. Familieleden en hulpverleners van gokverslaafden krijgen wat meer mogelijkheden om in te grijpen.

De twee ontwerp-kb’s regelen de administratieve aspecten van de vergunning die de aanbieder van onlinespelen moet aanvragen. Ze worden nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Dat meldt de bevoegde staatssecretaris, Carl Devlies (CD&V).

Twee weken geleden keurde de ministerraad al de uitvoeringsbesluiten goed die de vergunningsplicht regelen voor wedkantoren en dagbladhandels die weddenschappen aannemen. Nu ook de vergunningsplicht voor online- en mediaspelen goedgekeurd is, kan de nieuwe kansspelwet effectief uitgevoerd worden, zegt Devlies.

Die nieuwe kansspelwet bepaalt dat online spelen alleen mogen worden aangeboden door partijen die ook in de ‘reële wereld’ een vergunning hebben. Zo kan een vergund casino een aanvullende vergunning vragen voor casinospelen op het internet. Aanbieders van weddenschappen kunnen een aanvullende vergunning voor online weddenschappen aanvragen.

De Kansspelcommissie, die op de sector toeziet, start volgend jaar een proefproject op met enkele casino’s. dat moet informatie opleveren voor de opmaak van de vereiste technische reglementering. Zo moet onder meer bepaald worden hoe onlinespelers geïdentificeerd zullen worden, hoe het maximale uurverlies online moet opgevolgd worden en welke de betalingsmodaliteiten zijn. In totaal zijn er nog een tiental technische kb’s nodig.

Pas als die besluiten er zijn, zal de Kansspelcommissie beginnen met het uitreiken van de aanvullende vergunningen. De commissie zal dan ook een zwarte lijst opstellen van online aanbieders zonder vergunning. Die sites zullen in België geblokkeerd worden. Erkende goksites zullen overigens hun servers in België moeten hebben.

Familie

De ministerraad keurde ook een ontwerp-kb goed waardoor familie en hulpverleners aan de Kansspelcommissie zullen kunnen vragen om iemand van deelname aan kansspelen uit te laten sluiten. Vandaag kan alleen de speler zelf bij de Kansspelcommissie om zijn uitsluiting vragen.

Het familielid of de hulpverlener die de uitsluiting vraagt, moet hiertoe met een aangetekende brief een gemotiveerd verzoek indienen bij de Kansspelcommissie. Voor de Commissie een beslissing neemt, moet ze de betrokkene horen.

Die kan zich zich laten bijstaan door een raadsman. Als de Commissie tot uitsluiting beslist, wordt betrokkene opgenomen in de EPIS-databank. (Excluded Persons Information System). Na verloop van een jaar kan de uitgesloten speler om opheffing van het spelverbod verzoeken (waarbij een gelijkaardige procedure gevolgd wordt).

Advertenties
5 Responses “Strengere regels voor online kansspelen goedgekeurd meldt De Standaard online” →
 1. Mooi artikel Bart.

  Alleen stel ik me vragen bij de rechtsgeldigheid van het ontwerp-KB waar het bepaalt dat – volgens je tekst – “online spelen alleen mogen worden aangeboden door partijen die ook in de ‘reële wereld’ een vergunning hebben”.

  Dit klemt toch ten zeerste met art. 4 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, dat stelt dat “Het starten en het uitoefenen van een activiteit van dienstverlener op het gebied van de informatiemaatschappij worden niet afhankelijk gesteld van een voorafgaande vergunning of enige andere vereiste met gelijke werking.” Vooral die laatste zes woorden zijn hierbij interessant. Een vereiste dat iemand eerst een offline-casino of zo heeft opdat die online diensten zou kunnen verlenen, is m.i. een typevoorbeeld van een ‘andere vereiste met gelijke werking’.

  Trouwens, een strenger regime kan ook averechts werken: ingevolge het ‘herkomstlandbeginsel’ zou een organisator van kansspelen zich immers in een andere lidstaat kunnen vestigen, daar aan de regels voldoen, en zo zijn activiteiten richten op BE…

  EDIT: de Wet Diensten informatiemaatschappij is o.g.v. art. 3, 4°, c) niet van toepassing op gokactiviteiten. Alles hierboven is waar, maar niet voor gokactiviteiten 🙂

  Beantwoorden
  • Je bespaart me de moeite van het antwoord, Tom. Heikele punt in de ganse kansspelwetgeving is inderdaad dat online aanbieders verplicht worden om ook een fysieke inrichting in België te hebben, wat talloze online pokerrooms in moeilijkheden dreigt te brengen (althans voor wat betreft hun activiteiten op het Belgisch grondgebied). De Belgische wet heeft de voorbije maanden al heel wat stof doen opwaaien en ook op Europees niveau beweegt de materie razendsnel, waarbij “het Belgische model” vreemd genoeg in nogal wat gevallen een voorbeeld wordt genoemd, behalve voor velen voor wat betreft de beperkingen die het oplegt aan het vrij verkeer van diensten. Die beperkingen zijn in mijn ogen bijzonder moeilijk te motiveren, nu andere lidstaten zonder probleem een evenwaardig hoog niveau van bescherming kunnen opleggen aan op hun grondgebied gevestigde aanbieders.

   In ieder geval een interessante materie om verder op te volgen en Sirius Legal hoopt zeer binnenkort met enkele publicaties naar buiten te kunnen komen.

   Beantwoorden
   • Inderdaad valt deze verplichte fysieke inrichting, los van het toepassingsgebied van de Richtlijk en wet Diensten Informatiemaatscahppij, toch bijzonder moeilijk te rijmen met het principe van het vrij verkeer van diensten. Zelfs voor een sector als de goksector.

    Het pervers effect zou kunnen zijn dat de louche kansspelaanbieder zich gewoonweg in een land gaan vestigen waar ze wel louter online gokactiviteiten kunnen aanbieden, en waar ze ter zake dan een zekere immuniteit/bescherming zouden genieten t.a.v. buitenlandse veroordelingen over dit punt. Daarmee zou de wetgeving inzake kansspelen net het omgekeerde effect hebben.

    Ik zie je verdere publicaties alvast tegemoet!


 2. Rudi Vansnick

  28/01/2011

  De wet is er vooral gekomen om de steeds maar toenemende slachtoffers van niet gereglementeerde aanbieders van kansspelen in te dijken. Vele online kansspelaanbieders hebben minder nobele doelstellingen, waardoor spelers bij winst nogal frequent geen cent zien. Uiteraard zijn niet alle aanbieders illegalen en criminelen, maar het is nu eenmaal zo dat reglementering meestal noodzakelijk is om de goede te beschermen.
  Of een wet al dan niet de relocatie van aanbieders met zich mee brengt lijkt mij eerder buiten de discussie te staan. Het feit dat het veelal gaat om zeer vluchtige aanbieders, ze verhuizen zeer frequent omte ontsnappen aan vervolging, zal geen enkele wet voldoende sluitend zijn.
  Toch lijkt het mij belangrijk dat de eerlijke speler een garantie kan bekomen door de aanbieder te kunnen controleren op de legaliteit van de activiteiten. En daarom heb je dan weer wetten nodig …

  Beantwoorden
  • Bedankt voor je reactie Rudi.

   Ik ben het er volledig mee eens dat deze sector gereglementeerd moet worden met het oog op de bescherming van de consument tegen malafide aanbieders.

   Ik ben alleen allesbehalve overtuigd dat de Wet Devlies de beste manier is om dit doel te bereiken (en denk overigens niet dat dat de enige en voornaamste bezorgdheid is van de initiatiefnemer(s)).

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: